ติดต่อโทร : 0812239192

ธนาคารที่รองรับ

ทหารไทย         นายอิสระ  กินมานร    1023409888 

กรุงไทย            นายอิสระ  กินมานร    2099310235

กสิกรไทย         นายอิสระ  กินมานร    1502299384

ไทยพาณิชย์     นายอิสระ  กินมานร     2238792213

กรุงเทพ            นายอิสระ  กินมานร     1900234566

เมื่อทำการโอนเงินแล้วให้แจ้งสินค้า พร้อมสลิปที่โอนเงินค่าสินค้าที่ไลน์ @mmakeup หรือ Email : customer@mmakeup.com